• Уважаемые гости и новички, приветствуем Вас на нашем форуме
    Здесь вы можете найти ответы практически на все свои вопросы о серии игр «Готика» (в том числе различных модах на нее), «Ведьмак», «Ризен», «Древние свитки», «Эра дракона» и о многих других играх. Можете также узнать свежие новости о разработке новых проектов, сыграть в увлекательные ФРПГ, восхититься творчеством наших форумчан, либо самим показать, что вы умеете. Ну и наконец, можете обсудить общие увлечения или просто весело пообщаться с посетителями «Таверны».

    Чтобы получить возможность писать на форуме, оставьте сообщение в этой теме.
    Удачи!
  • Внимание!
    — Требуется примерно по 3-5 человек на каждую из версий ОС:: - Windows® XP SP3, Windows® Vista SP2, Windows® 7 SP1, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10(build 10 1607) и Windows® 10(build 10 1703). Для стационарных ПК и ноутбуков. Заявку на участие можно оставить здесь...

[G2NK] Przebudzenie/Пробуждение

Tituf

Участник форума
Регистрация
25 Май 2016
Сообщения
146
Благодарности
215
Баллы
110
Платформа игры: "Готика 2 - Ночь Ворона"
Автор:
Destiny Team
Язык модификации: Польский
Страна разработчика: Польша
Статус: 100% релиз!
Форум автора/разработчика: Drużyna Spolszczenia | Gothic 2 Przeznacznie
Скачать: Przebudzenie1.1.1.exe


Описание:
Nad Górniczą Doliną zawisło ogromne niebezpieczeństwo. Niespodziewanie do jej brzegów przybiły orkowe drakkary i wyspę zalały wrogie Klany orków z Nordmaru, które nie myślały dotrzymać warunków umowy pomiędzy Ur-Koshem a Lordem Hagenem.
Tum-Arh, opętany żądzą władzy Najwyższy Szaman Rady Pięciu Klanów, zamierza zrealizować swój plan otwierając Świątynię Śniącego i wykorzystać ogromne pokłady 'uśpionej' energii... Czym może się to zakończyć - doskonale wie Ur-Shak, który z garstką orków staje na jej straży. A gdy tylko kwestią czasu jest złamanie Pieczęci Milczenia, postanawia sprowadzić na pomoc 'Człowiek o łagodny głos' wraz z jego przyjaciółmi. Orkowa magia zdalnej teleportacji, nie do końca bezpieczna, sprowadza Bezimiennego do GD.
A sytuacja jest naprawdę nieciekawa... Na zamku nadal przebywa Arto wraz ze swoimi ludźmi, a jego stosunki z Ashganem są bardzo napięte. Pojawienie się Thorusa na czele oddziału Najemników Orków tylko skomplikuje wszystko. Dostawa rudy na kontynent obudziła apetyt na łatwy zysk...
Niespodziewanie pojawiają się w GD przedstawiciele Kompanii Górniczej i Zamorskiej Gildii Araxos. Rozpoczyna się bezlitosna walka o wpływy, złoto i kopalnie. Wszystkiemu będą się przyglądać Paladyni na czele z Ingmarem, który nie do końca pogodził się z decyzją Lorda Hagena.
Orkowie z Nordmaru, łasi na łupy i niewolników, próbują przemocą i rabunkową eksploatacją zagarnąć wszystkie bogactwa Górniczej Doliny. Są silni lecz w ślad za nimi przybywają do Doliny Nordmarczycy pod wodzą Askvida, którym przyświeca tylko jeden cel - zemsta, którą poprzysięgli po zniszczeniu ich rodzinnej osady. W GD pojawiają się także Czarni Magowie z Nowego Czarnego Zakonu, zwanego Zakonem Czaszki. Podejmują oni poszukiwania pewnego artefaktu powiązanego z Xardasem. Ich tropem podąża Zakon Ocalenia, tajemnicza organizacja Magów z kontynentu.
Bezimienny będzie miał pełne ręce roboty - przemierzy zniszczone wojną, pełne potworów i innych niebezpieczeństw ziemie Górniczej Doliny, by po raz kolejny wypełnić swoje Przeznaczenie.
Modyfikacja wykorzystuje zasoby Przeznaczenia i Epilogu oraz wiele nowych elementów ( min pancerze) z WOG-a.

*Czas akcji - tuż po zakończeniu historii w „Przeznaczenie - Epilog”
*ok 160 NPC (ludzie i imienni orkowie)
*czas rozgrywki - 40/50h
*60 zadań

Lokacje:
*Górnicza Dolina
*Wolna Kopalnia
*Opuszczona Kopalnia
*Cmentarzysko Orków

Występujące frakcje i ugrupowania:
*Ludzie Arto
*Ludzie Asghana
*Najemnicy Orków pod wodzą Thorusa
*Zakon Ocalenia (magowie)
*Paladyni
*Maruderzy i uciekinierzy
*Niewolnicy Orków
*Nordmarczycy
*Kompania Górnicza
*Łowcy Smoków
*Ludzie Magnata
*Zamorska Gildia Araxos
*Bandyci
*Nowy Czarny Zakon
*Klan Jaszczuroludzi
*Frakcja Netbeka
*Druidzi

UWAGA: Podczas testów i Gry Klubowej zdarzały się przypadki, że gra 'wyrzucała do pulpitu' w lokacji zamku. Najczęściej na 32 bitach, ale też i na dużo lepszych maszynach. Przyczyną może być wiele czynników. W takim wypadku zaleca się NIE ZAPISYWAĆ gry w tej lokacji. Zamek, taran i cały przyległy obszar jest narażony na taki błąd. Najbezpieczniej jest, korzystając np z teleportów, zapisać grę w innej lokacji - Leśnym Obozie, Lodowej Krainie, czy jakimkolwiek innym.

Скриншоты:[/IMG]

Temat w języku polskim, ponieważ nie znam perfect jęz rosyjskiego i mogę popełnić błędy... *trollface*
 
Последнее редактирование:

LOST

Участник форума
Регистрация
18 Окт 2015
Сообщения
959
Благодарности
453
Баллы
185
Temat w języku polskim, ponieważ nie znam perfect jęz rosyjskiego i mogę popełnić błędy... *trollface*
"Тема на польском языке, потому что я не знаю идеального русского, и я могу ошибаться ... *trollface*"
Ну, а полностью на иностранном языке тема вообще не айс. Чтобы хоть что-то было понятно перевёл программой ("Dicter") - кому интересно, под спойлером машинный перевод:
В горной долине была большая опасность. Удивительно, но орки прорывались по берегам орков, а остров был затоплен враждебными кланами Нордмар, которые не думали о том, чтобы выполнить условия соглашения между Ур-Кошем и лордом Хагеном.
Тум-Ар, обладающий силой власти Верховный шаман Пяти Кланов, собирается завершить свой план, открыв Храм Мечтателя и используя огромные колоды «бездействующей» энергии ... Что это может сделать? охранник. И как только вопрос времени нарушает печать молчания, он решает сбить «нежного голоса» со своими друзьями. Магия орков удаленной телепортации, не полностью безопасная, приносит Безымянный в GD.
И ситуация действительно неинтересна ... Арто все еще в замке со своими людьми, и его отношения с Ашганом очень напряженные. Появление Тора во главе наемного подразделения наемников только усложняет все. Ручная доставка на континент пробудила аппетит для легкой прибыли ...
Удивительно, но в ГД появляются представители Горной компании и Гильдии Араксоса. Началась беспощадная борьба за влияние, золото и мины. Все они будут смотреть на Паладинов во главе Ингмара, который не совсем согласился с решением лорда Хагена.
Нордмарские орки, пешки на добыче и рабы, пытаются использовать насилие и ограбление, чтобы захватить все богатство горной долины. Они сильны, но следуют за ними в Долину Северных под руководством Асквида, у которой есть только одна цель - мести, которую они выругали после разрушения их семейного поселения. Есть также Черные Маги из Нового Черного Ордена, называемые Орденом Черепа. Они ищут определенный артефакт, связанный с Xardas. Их последователи следуют Ордену Спасения, таинственной организации Магов с континента.
У Безымянного хватит сил - он будет потрясен войной, полной монстров и других опасностей Земли горной долины, чтобы снова выполнить свою Судьбу.
В модификации используются ресурсы Assets and Epilogue и множество новых элементов (мин) из WOG.

* Время действия - сразу после окончания истории в «Судьба - Эпилог»
* Приблизительно 160 NPC (люди и названные орки)
* время игры - 40 / 50h
* 60 заданий

Локации:
* Добывающая долина
* Бесплатная шахта
* Заброшенная шахта
* Кладбище орков

Происходящие фракции и фрагменты:
* Арто люди
* Люди в Асгане
* Наемные наемники под руководством Тора
* Орден спасения (маги)
* Паладины
* Мародеры и беженцы
* Орковские рабы
* Nordmarczycy
* Горная компания
* Драконы драконов
* Магнаты
* Орадя Гильдии Арахоса
* Бандиты
* Новый черный заказ
Ящерица ящерицы
* Доля Netbeek
* Друиды

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время тестов и клубных игр были случаи, когда игра была «брошена на рабочий стол» в месте расположения замка. Чаще всего на 32 бита, но и на гораздо лучших машинах. Причиной может быть много факторов. В этом случае рекомендуется НЕ СОХРАНИТЬ игру в этом месте. Замок, рампа и вся прилегающая область подвергаются такой ошибке. Безопаснее использовать телепорты, например, для сохранения игры в другом месте - Forest Camp, Ice Land или в любом другом месте.
 

Яртер Хан

★★★★★★★
Модератор
Регистрация
30 Ноя 2008
Сообщения
8.339
Благодарности
3.040
Баллы
1.070

неусмиримый

Забанен
Регистрация
26 Май 2014
Сообщения
414
Благодарности
127
Баллы
240
Яндекс переводчик как-то по-адекватнее переводит...

5432.png 454321.png
 

Airenn

Участник форума
Регистрация
9 Сен 2009
Сообщения
878
Благодарности
54
Баллы
215
Думаю, уже многие "пояндексили", но все-таки, кому лень, с моими крохотными стилистическими корректировками:


Над Горной Долиной нависла огромная опасность. Неожиданно к ее берегам прибыли орочьи корабли и остров наводнили вражеские Кланы орков с Нордмара, которые и не думали выполнять условия договора между Ур-Кошем и Лордом Хагеном
Тум-Арх, одержимый жаждой власти Верховный Шаман Совета Пяти Кланов, намерен реализовать свой план, открыв Храм Мечтателя, и использовать огромные запасы 'дремлющей' (может, спящей?)энергии... Чем может это закончиться - прекрасно знает Ур-Шак, который с горсткой орков становится на ее страже. Но так как только вопрос времени нарушить Печать Молчания, он решает вызвать на помощь 'Человек мягкий голос' (кого?!) вместе с его друзьями. Oрочья магия удаленной телепортации, не полностью безопасная и привела Безымянного в GD.
А ситуация действительно неоднозначная... В замке по-прежнему пребывает Арто вместе со своими людьми, а его отношения с Ashganem (не знаю как транскрибировать) являются очень напряженными. Появление Торуса во главе отряда Наемников Орков только усложнит все. Доставка руды на материк разбудила аппетит на легкую прибыль...
Неожиданно появляются в ГД представители Компании Горнодобывающей (может, что-то типа рудокопов?) и Зарубежной х Гильдий Араксоса. Начинается непримиримая борьба за влияние, золото и шахты. За всем наблюдают Паладины во главе с Ингмаром, который не до конца смирился с решением Лорда Хагена.
Орки с Нордмара, любящие добычу и рабов, пытаются путем насилия и эксплуатации заполучить все богатства Горной Долины. Они сильны, но вслед за ними приходят в Долину нордмарцы под руководством Askvida, перед которыми стоит только одна цель - месть, возникшая после уничтожения их родной деревни. В GD появляются также Черные Маги из Нового Черного Ордена, называемого Орденом Черепа. Они участвуют в поиске некоего артефакта, связанного с Ксардасом. Их примеру следовать Орден Спасения - тайная организация Магов с континента.
Безымянный будет иметь свои полные руки (вот тут я растерялась), - покроет все разрушенные й войной, полные монстров и других опасностей земли Горной Долины, чтобы в очередной раз исполнить свою Судьбу.
Модификация использует ресурсы Назначения и Эпилога, а также много новых элементов ( мин доспехи) с WOG-а.

*Время действия - сразу после окончания истории „Судьба - Эпилог”
*около 160 НПС (люди, и imienni орки)
*время игры - 40/50h
*60 задач

Положения:
*Горная Долина
*Свободная Шахта
*Заброшенная Шахта
*Кладбище Орков

Распространенные фракции и группировки:
*Люди Арто
*Люди Asghana
*Наемники Орков под предводительством Thorusa
*Орден Спасения (маги)
*Паладины
*Мародеры и беглецы
*Рабы Орков
*Нордмарцы
*Компания-Гурнича
*Охотники На Драконов
*Люди Магната
*Международная Гильдия Araxos
*Бандиты
*Новый Черный Орден
*Клан Jaszczuroludzi
*Фракция Netbeka
*Друиды

ПРИМЕЧАНИЕ: во Время тестов и Игры в Клубе были случаи, что игра 'она выбрасывала на рабочий стол' на сайте замка. Чаще всего в 32 битах, но также и на гораздо лучших машинах. Причиной может быть много факторов. В таком случае мы рекомендуем НЕ СОХРАНЯТЬ игру в этой локации. Замок, таран и весь прилегающий район подвергаются такой ошибке. Самое безопасное место, используя, например, телепорты, сохранить игру в другой локации - в Лесном Лагере, Ледяной Земле, или любой другой.
 

Дикарь

★★★★★★★
Модератор
Регистрация
17 Апр 2007
Сообщения
7.205
Благодарности
8.110
Баллы
1.230
Любопытно... У меня польский мод с таким названием, только для "Готики 1", лежит на диске с 2010 года. Версия 2.4
Эти два мода как-то связаны?
 

Trazege


Модостроитель
Регистрация
20 Фев 2008
Сообщения
1.183
Благодарности
942
Баллы
325
Осталось только дождаться того, что кто то из них наконец-то все таки окончательно проснется. :)
 

Tituf

Участник форума
Регистрация
25 Май 2016
Сообщения
146
Благодарности
215
Баллы
110
не понял модэраторских шуток :confused:
 

Scorpio_Guard

Участник форума
Регистрация
26 Июл 2017
Сообщения
41
Благодарности
65
Баллы
65
Последнее редактирование:

Дикарь

★★★★★★★
Модератор
Регистрация
17 Апр 2007
Сообщения
7.205
Благодарности
8.110
Баллы
1.230
А человек с непонятным серым пятном на аватарке пропал куда-то ещё в прошлом ноябре и о новостях не сообщает. :(

Но не качайте и не устанавливайте это, иначе вы его потом хрен удалите...
В смысле?
 

Ivar Falko

Участник форума
Регистрация
16 Окт 2016
Сообщения
218
Благодарности
55
Баллы
100
Скажу на счет мода, он стоит того чтобы поиграть, как я понял мод Предопределение, Эпилог, Пробуждение и Корни Зла связаны что добавляет интерес, удивили подход разработчиков к моду, он действительно сложен в начале, было сложно разобраться что к чему, дают орки Старый лук а за деревней орков бегают уже серьезные твари которых в самом начале трудновато победить, тут уже придется работать головой правильно. От Предопределения есть множество новых персонажей которых не было в старом добром Глобале, по этому не понятно было - ОТКУДА ГЕРОЙ ВСЕХ ЗНАЕТ!? Я не знаю даже таких персонажей которые там присутствуют! Порадовал выбор в оружии, в снаряжении, единственное не понял где и у кого качать круги магии с творением рун. Что же с квестами, их проработали хорошо, но не всё так радостно, описания мало (что, куда, зачем), но хэй) Это Готика) Простительно
 

Tituf

Участник форума
Регистрация
25 Май 2016
Сообщения
146
Благодарности
215
Баллы
110
От Предопределения есть множество новых персонажей которых не было в старом добром Глобале, по этому не понятно было - ОТКУДА ГЕРОЙ ВСЕХ ЗНАЕТ!? Я не знаю даже таких персонажей которые там присутствуют! Порадовал выбор в оружии, в снаряжении, единственное не понял где и у кого качать круги магии с творением рун.
Пробуждение-третья часть саги. А во втором вы узнаете от Карраса или Парамона или Серпентеса, что магия руническая не работает...
Много персонажей или ситуации поражает игрока, когда он не провел часть предыдущей. И это пожалуй самый большой недостаток играть не по порядку.
Мне очень любопытно, в каком варианте вы закончили игру... :)
 

RawDao

Участник форума
Регистрация
11 Фев 2019
Сообщения
15
Благодарности
12
Баллы
35
Tituf, подскажите порядок прохождения ваших модов. Пытался сам разобраться на вашем сайте, но не получается.
Если я правильно понимаю готовых модов три, четвертый в разработке.

И еще - я так понимаю здесь на сайте присутствуют разделы не по всем вашим модам.
Возможно, есть смысл сделать разделы по всем модам, или отдельный раздел по всем четырем модам.
Заранее благодарю.

Upd. Разобрался с порядком прохождения.
 
Последнее редактирование:
Сверху Снизу